Mikä EasyBI on?

EasyBI on pilviratkaisu ketterään tiedon raportointiin ja analysointiin. EasyBI mahdollistaa perustellun päätöksenteon ja tehokkaammat liiketoimintaprosessit yhdistämällä organisaation sisäisen ja ulkoisen tiedon. EasyBI on kehitetty kaikenkokoisille yrityksille vuosikymmenten kokemuksella haastavista tietojohtamisen asiakassovelluksista ja se käyttää alan uusimpia ja parhaita tekniikoita.

Yleisiä BI-järjestelmien haasteita, jotka voittaaksemme halusimme kehittää EasyBI:n

 • BI-järjestelmät eivät ole pilvessä ja käytössäoleva data on huonossa kunnossa ja siiloutunutta
 • Vaikeaselkoisuus ja aikaavievyys
 • Kaikkia päätelaitteita ei tueta ja käyttäminen on kankeaa
 • Käyttäjätuen ja koulutuksen puute

EasyBI on

 • Pilvipohjainen ratkaisu
 • Käyttäjäystävällinen
 • Käytettävissä kaikilla laitteilla
 • Mukautuu yrityksesi muutoksiin

Sisältää palvelut

 • Käyttöönotto
 • Koulutus
 • Käyttäjätuki
 • Ylläpito

EasyBI – datasta tietoon

DATAN
MALLINTAMINEN

Luodaan ehyt ympäristö yhdistämällä organisaation sisäisten ja ulkoisten tietolähteiden sisällöt. Organisaation toiminnan kannalta oleelliset tiedot kerätään, yhdistetään ja muokataan merkitykselliseen muotoon.

LIIKETOIMINNAN
MALLINTAMINEN

Organisaation liiketoiminta mallinnetaan ja sen seuraamista varten kehitetään sitä kuvaavat mittaristot. Liiketoiminnan mallintaminen perustuu organisaation prosessien ja säännöstöjen määrittämiseen.

INFORMAATION
VISUALISOIMINEN

Muodostetut data- ja liiketoiminnan mallit sekä niiden pohjalta rakennetut mittaristot visualisoidaan helppoon ja nopeasti omaksuttavaan ympäristöön. Organisaation tarpeisiin sovitettu tieto on käytettävissä jatkuvasti missä ja milloin tahansa.

TIEDON
TULKITSEMINEN

Oikein tulkittu ja toimintaa ohjaava tieto on viisautta. Tavoitteisiin perustuvalla tietojohtamisella organisaatio voi saavuttaa aidon analyyttisen kilpailijan aseman.

Presentation

Hyödyt

Käytettävissä on luotettavaa tietoa

Data organisoidaan visuaaliseksi informaatioksi

Liiketoiminnan kokonaiskuvan muodostuminen sekä yrityksen sisältä että ulkoapäin mahdollistuu

Tulevaisuuden päätökset voidaan tehdä yhteisen ja yhtenäisen tiedon perusteella

Yrityksesi kilpailukyky parantuu

Työntekijät motivoituvat parempiin suorituksiin

Yrityksestäsi tulee aito analyyttinen kilpailija

Lisääntyvä tiedon määrä

Elämme digitalisaation, jatkuvasti kasvavan tiedon ja Big Datan maailmassa. Tiedon määrän kasvu parantaa liiketoiminnan edellytyksiä ja lisää mahdollisuuksia, mutta vain jos sitä osataan käyttää yrityksen liiketoiminnan tehostamiseksi. Tietojohtamisen ja erityisesti liiketoimintatiedon hallinnan (Business Intelligence, BI) ratkaisut antavat yritysten johdolle mahdollisuuden johtaa organisaatiotaan tietoon eikä ainoastaan mielipiteisiin ja omiin tuntumiin perustuen.

EasyBI – tiedon ja tiedolla johtamisen mahdollistaja

Tietojohtamisen ja BI:n haasteisiin on tuotu erilaisia ratkaisuja jo yli 20 vuoden ajan. Saman ajan on toiminut myös EasyBI-ratkaisun kehittänyt Infotool. Tietojohtamisen markkinat ovat kasvaneet voimakkaasti ja liiketoiminnan tuottavuus perustuu jo usein viisaisiin ja perusteltuihin päätöksiin. EasyBI on kehitetty niiden mahdollistamiseksi kaikenkokoisille yrityksille.

KARTOITA YRITYKSESI TIETOJOHTAMISEN TILANNE

Jakaisitko kanssamme kokemuksesi tietojohtamisesta - se auttaisi meitä kehittämään EasyBI:tä. Vastaamiseen kuluu aikaa vain noin viisi minuuttia! Kyselyyn vastanneille tarjoamme tietojohtamisen tilannekartoituksen veloituksetta.
VASTAA KYSELYYNVASTAA KYSELYYN